Kan dit hjertes dør åbnes?

Ib i klemme i trappeopgangen

Hvis man færdes på Færøerne og falder i snak med folk,
    hænder det ikke så sjældent, at en eller anden fortæller en
    historie om Ib.
    Ib kolporterede overalt på Færøerne i mange år.
Han begyndte sit arbejde på Færøerne før alle de moderne veje
    og tunneller var bygget,
    så han måtte ofte sejle eller vandre over fjelde for at nå frem.  

Sådan en historie om Ib fik jeg en dag, hvor jeg var i Hjælpeaktion
    i en mindre landsby på Færøerne.
    Der løb jeg ind i en mand der spurgte om jeg kendte Ib
    og det gjorde jeg jo.

Han fortalte mig så en historie om Ib,
    sådan som han selv oplevede den da han var dreng.

Ib var kommet til Hestur, den ø jeg står og kigger over på her
    og besøgte hjemmene der med sine bøger.

I den anledning var Ib også var kommet ind i entreen til hans
    mor, for at vise hende alle sine bøger.

På et tidspunkt bukker Ib sig så ned for at tage nogle bøge op af
    sin taske.
I samme øjeblik forsøger faderen at komme ind,
    men han kan ikke rigtigt få døren op, så han tænker,
    at børnene nok igen har smidt alt deres fodtøj lige indenfor
    døren, så han skubber kraftigt til døren, så den flyver op.

Men der stod Ib jo foroverbøjet med enden mod døren ….
    resultatet blev, at Ib fløj forover og satte hovedet fast mellem to
    af ribberne i trappegelænderet.
Og der sad han urokkeligt fast ….
   

De måtte kæmpe i længere tid for at få ham løs,
    hvilket gjorde, at faderen blev så flov,
    at han købte rigtigt mange bøger af Ib.

Døren i Åb 3

I dag skal vi se på et andet sted, hvor der kan være udfordringer
    omkring en indgangsdør.

Lad os læse fra Åb 3, 20: Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham
og holde måltid med ham og han med mig.

Her siger Jesus tydeligt, at han vil gå ind og holde måltid med
    dem der høre ham og lukker ham ind.

Det store spørgsmål er derfor, lukker du og jeg Jesus ind?

Eller har vi for mange ting stablet op indenfor døren,
    så vi har svært ved at få døren åbnet op for Jesus?

I lignelsen om sædemanden fortæller Jesus om ting
    og sager der kan hindre Guds ord i at vokse i vores hjerter.

Matthæus skriver: Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Matt 13, 22.

Jeg ved ikke om der er noget der blokerer netop din dør for Jesus … men jeg har set utallige mennesker, der elsker maget og penge.

Jeg har selv haft forhold i mit liv,
    der hindrede mig i at åbne min dør helt for Jesus

Og jeg har desværre mødt mange der er dybt afhængige af,
    underholdning, sex, stimulanser og sågar mad.

Mange mennesker har også svært ved Jesus fordi hans retfærdige
    liv er en irettesættelse for dem
    og en torn i øjet på deres stolthed.

Uanset hvad det måtte være der fylder dit liv, uanset hvad det er
    der hindre dig i at komme til Jesus, uanset hvad det er for noget
    skrammel der fylder din entre,
    så slip endelig Jesus ind ad din hjerte dør.

Da Jesus så, at templets forgård var fyldt af handel i stedet for
    bøn til Gud, jog han dem alle ud.
    Til tider må man rydde op også i sit eget liv,
    så der kan blive plads til tilbedelse, plads til Jesus.

Hvad vil Jesus sælge til dig

Når Jesus gerne vil ind til dig, hvad er det så han gerne vil?

Vi læser om det i vers 18: så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.

Jesus beskrives her som en omvandrende sælger der banker på din
    dør for at sælge sine vare til dig.

Han vil sælge dig guld, så du kan blive rig ….
    Hvad er dette for noget guld,
    hvilken åndelig rigdom har du og jeg mest brug for?

Paulus siger vi frelses ved tro alene og samme Paulus siger,
    at kærligheden er den største.

Den største rigdom Jesus kan sælge os mennesker er da også sand
    kærlighed og troen på Kristus som frelser.

Hvor fantastisk, Jesus kommer til din dør med kærlighed og tro.
    Så er der vel ikke mere vi behøver???

Umiddelbart så kunne man tænke, at hvis man fik sand kærlighed
    til Gud og tro på hans søn Jesus Kristus,
    så skulle det vel være nok?

Men nej Jesu vil også gerne sælge dig øjensalve, så du kan se?

Men jeg kan da se tænker du måske?

Hvad er det mon vi har brug for at se,
    som vi uden Guds hjælp har svært ved at få øje på?

Jesus gav sine disciple svaret i det han sagde:
Og når Talsmanden, det vil sige Helligånden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.
                                                         
John 16, 8

Olie eller salve har igennem hele bibelen været et billede på
    Helligånden og det arbejde Guds Ånd gør.

Uden øjensalve fra Jesus kan du og jeg ikke se synden i vores liv.

Hvordan skal vi kunne angre og omvende os,
    hvis vi ikke kan se hvor det er galt.

Hvordan skal vi kunne blive varme, hvis vi ikke kan se vores egen
    lunkenhed?

Jamen siger du måske,
    behøver jeg virkelig at være så navlebeskuende??
Nej vi skal ikke se på os selv, men vi skal rette vores øjne mod
    Kristus ….. da vil vi med den rette øjensalve kunne se hans
    renhed i kontrast til vores egen urenhed og sløvhed.

Jesus siger jo til Laodikea menigheden: Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.
Åb 3, 15 – 18.

Teksten siger tydeligt, at Jesus gerne vil give os åndeligt klarsyn ….

Vi er Jesu disciple eller lærlinge om du vil ….

En læremesters væsentligste opgave er at irettesætte
    og vejlede sine lærlinge.
    Som elever i Jesu skole må vi være i stand til at se,
    hvornår der er ting vi behøver at angre og ændre i vores liv.
    Det er det helliggørelse handler om ….
I den proces har vi brug for øjensalve fra Jesus, så vi kan se klart.
    Det er da også derfor, han netop har det til salg,
    når han banker på din dør.

Paulus skrev jo: "For dette er Guds vilje, at I skal helliges,"
                                                            
 1Tess. 4, 3.

At en kristen helliges er egentlig ikke så mærkeligt ….

Teksten siger jo, at Kristus vil gå ind til den der åbner døren
    og holde måltid med vedkommende.

Ingen kan leve med Jesus indenfor i sit liv og dagligt sidde til
    bords sammen med ham uden at blive påvirket af ham.

Når Jesus er i din stue, når du dagligt ser ham i øjnene
    og lytter til ham, så vil det ændre dit liv.

Når vi således bliver seende, så indser vi også,
    at vi behøver en ny hvid klædning,
    der kan dække vores syndige tilstand.

Vi behøver den renhed kun Kristus kan give os …..

Benådning og retfærdiggørelse er en og samme ting.

Ved tro forvandles den troende fra at være en oprøre,
    et syndens og Satans barn, til at være en loyal tilhænger af
    Kristus Jesus, ikke på grund af egen iboende godhed,
    men fordi Kristus modtager ham som sit eget barn ved
    adoption.
Synderen modtager tilgivelse for sine synder,
    fordi disse synder bæres af hans stedfortræder.
Herren taler til sin himmelske Fader og siger: Dette er mit barn.
    Jeg annullere hans dødsdom, igennem min livsforsikring gives
    han evigt liv, fordi jeg er gået i hans sted
    og har lidt for hans synder.

Han er min elskede søn eller datter.

Således står den, der er forladt og iklædt Kristi retfærdigheds
    smukke klæder, skyldfri for Gud.

Hvilken gave at kunne stå skyldfri overfor Gud.

Det gode budskab er, at det kan du, hvis du altså lukker Jesus ind,
    når han kommer forbi din hjertes dør for at sælge dig den
    klædning, der kan dække al din nøgenhed.

Vil du købe fra Jesus

Det er alt sammen så godt, men alligevel er der et men….
Der opstår nemlig hurtigt nogle spørgsmål.

Hvorfor mon Jesus siger, at vi kan købe guld, hvideklæder
    og øjensalve af ham …

Eller hvad mener Jesus med ordene i vers 19?

Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg.
Vær nidkær og omvend dig!

Jesus er ganske lige ud af posen, de mennesker han går ind til,
    dem irettesætter og opdrager han.

I vers 21 siger Jesus så: Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.

Dem der sejre må jo så være dem, der tager imod Jesu revselser
    og tugtelser.
    Dem som Jesus ved sin nåde får lov til at forvandle.

Der er jo en grund til,
    at Jesus ønsker at hjælpe os på vores Kristne vandring.

Vi husker jo nok Jesu ord: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Matt 7, 21

Hvis vi skal gøre Guds vilje,
    så må Gud også have lov til at være Herre i vores liv.

Men det at lade Gud styre ens liv,
    er ikke let med det ego de fleste af os er udstyret med.

Ja det kan kun lade sig gøre hvis egoet dør ….

Paulus sagde da også til Galaterne:
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Gal 5, 24.

Og til Kolossenserne udtrykte han det således:

Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber
og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
Kol 3, 5.

Paulus er meget radikal i sit budskab;
    lad jeget og dets lyster dø.

Og Jesus er ikke mindre tydelig i sit budskab da han sagde:
Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv
og tage sit kors op og følge mig.
Matt 16, 24.

Når du og jeg vælger at lægge denne verdens fornøjelser, magt
    og materialisme bag os, så er det ikke noget gør det selv projekt.
    Det kan intet menneske gøre i egen kraft.

Det er også derfor Jesus banker på vores dør for at komme ind til
    os, så vi kan leve livet sammen med ham.

I Matt 11, 28 – 30 giver Jesus dig og mig et helt konkret tilbud
    om et liv sammen med ham.
Han sagde:

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Hvad siger du til sådant et tilbud?

Hvis du går i åg med Jesus, så ser alting anderledes ud ….

Så arbejder du sammen med Jesus
    og hjælper ham med at udføre hans arbejde.

Hvis du er bundet til Jesus med et åg,
    så går du nøjagtigt samme vej som han går.

Så vil dit liv være ledet af hans erfarne skridt ….
    så er du altid ved hans side.

Fantastisk ikke …. men for at det kan ske,
    så må vi altså slippe Jesus helt ind.

Appel

Når du og jeg ikke altid er tilbøjelige til at slippe Jesus helt ind,
    så er det fordi vi har nogle små afguder vi ikke rigtigt vil give
    slip på.

Noget skrammel der blokerer vores dør.

Noget vi elsker mere end Jesus,
    noget vi godt ved Jesus ønsker at hjælpe os af med.
    Noget vi måske er blevet afhængige af.

Uanset hvad det er, der er vores afgud,
    så lad os huske, at Jesus kan og vil hjælpe os af med det.

Husk, Jesus har skabt dig …

Han elsker dig så højt, at han valgte at gå i døden for dig.

Han kommer personligt til din dør og tilbyder sin kærlighed,
    sit fællesskab.

Han er parat til at tilgive dig for hvad som helst ….

Han tilbyder at vandre sammen med dig under hans åg ….

Når du snubler, så bære han dig.

Han kender vejen, ja han er selv vejen hjem til Gud.
    Lad os følge ham, han vil lede os til retfærdighed og hellighed.
    Han vil gøre os salige eller lykkelige om du vil….

Vi kan have fuld tillid til, at Jesus, som har begyndt sin gode gerning i os, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Amen
                                                       Fil 1, 6

Del siden