Taknemmelighed

Matthew Henry skrev efter han var blevet røvet i sin dagbog.
    Lad mig være taknemmelig.
    Først og fremmest fordi jeg aldrig er blevet røvet før.
    Derefter fordi de kun tog min pung; de slog mig ikke ihjel.

For det tredje fordi, at selv om de tog alt det jeg havde, så var det ikke meget.
    For det fjerede fordi det var mig der blev røvet og ikke mig der røvede.

Jo Matthew Henry var taknemmelig ….

Hvad med dig er du taknemmelig?
    Har du den glæde at kunne føle taknemmelighed ….
    Jeg er taknemmelig fordi du er her i dag ….
Det glæder mig at se dig i Guds hus i dag.

Og dog er sandheden den, at vi danskere ikke er særlig taknemmelige.

Vi rangerer næsten på bunden af verdensranglisten, når det gælder taknemmelighed.

Indere, filippinere og folk fra De Forenede Arabiske Emirater de er taknemmelige.

Hvor kommer sådanne kulturelle forskelle fra, ja jeg ved det ikke?

Kloge ord om taknemmelighed
Zig Ziglar satte taknemmelighed i relief med følgende citat:

Taknemmelighed er den sundeste af alle menneskelige følelser.
    Jo mere du udtrykker taknemmelighed for det du har, jo mere sandsynligt er det, at du vil få endnu mere at udtrykke taknemmelighed for.

Zig Siglar kalder taknemmelighed for den sundeste af alle følelser,
    det sætter taknemmelighed i en særklasse.

En lignende fantastisk udtalelse kom E. G. White med i det hun skrev følgende sætning i bogen Vejen til et bedre liv:
Intet syntes at fremme sundheden af krop og sind mere end en personlighed fyldt af taknemmelighed og tilbedelse.

Hvis det er rigtigt, at taknemmelighed er så vigtig for vores sundhed både legemligt og følelsesmæssigt, så er det nok værd at gøre sig et par tanker om det?

I det jeg kiggede lidt rundt omkring så faldt jeg over mange interessante internet sider,
    der siger de mest fantastiske ting om taknemmelighed.

Taknemmelighed gør glad.

Et sted fandt jeg følgende:

1)  Taknemmelighed gør os mere optimistiske og dermed lykkeligere.

2)  Taknemmelighed gør os mindre materialistiske, hvilket også føre til mere lykke.

3)  Taknemmelighed gør os mere åndelige og samtidigt mere lykkelige.

4)  Taknemmelighed gør os mindre selvcentreret, hvilket også føre til mere lykke.

5)  Taknemmelighed giver os mere selvværd, som også føre til mere lykke.

Det har overrasket mig, hvor betydningsfuld taknemmelighed er  for vor lykke.
Mon ikke det er Gud der er arkitekten for det.

Studier har vist, at hypotalamus bliver positivt aktiveret når du er taknemmelig eller gør en venlig gerning.

Taknemmelighed og venlighed er jo Guds Ånds gave til dig og mig.
Altså fungerer vi bedst, når Guds Ånds nåde fylder vort sind.
    Fantastisk.

Men Taknemmelighed er ikke kun god for vor lykke.
   Taknemmelighed er også sundt.

Taknemmelighed er sundt

Blandt de mange ting jeg fandt at taknemmelighed er godt for, gjorde følgende et dybt indtryk på mig.

Taknemmelighed kan ..
1) lindre smerter

2) øge lysten til motion

3) forbedre nattesøvnen

4) nedsætte blodtrykket

5) forbedre hjerterytmen

6) modvirke stress

7) lindre depression

Hvis taknemmelighed har alle disse positive sider, så er følelsen af taknemmelighed jo nærmest livsforlængende.

Og hvorfor skulle den ikke også være det?

1 Thess 5, 16 – 19
I 1 Thess 5, 16 – 17 skriver Paulus:
Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold;
for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.
I lyset af moderne forskning, der siger, at taknemmelighed gør os
    gladere, så er dette vers meget interessant.

Hvad er det Paulus siger til Thessalonikerne?

Han siger tre ting:
1) vær altid glade.

2) bed uden ophør, det vil sige altid.

3) sig tak uanset hvordan du har det godt eller dårligt.

At vi altid bør bede til Gud eller tale med Gud er ikke så svært at forstå.
    Han er det eneste sikre sted vi kan gå hen for at få hjælp til livets udfordringer,
    den eneste virkeligt pålidelige ven og hjælper vi kan have.

Paulus foreslår så, at vi i alle vore bønner eller samtaler med Gud altid husker at takke ham for alt det han gør for os.

Hvordan takker man, hvis der ikke er noget at takke for spørger du måske?
    Hvis man har det helt forfærdeligt, hvad så?

Pause ….. er der altid noget at takke for?

Da Corrie og hendes søster Betsie ankom til Ravensbruck en af koncentrationslejrene i Tyskland under anden verdenskrig, så så de, at deres barak var overfyldt og helt sat til med lopper.

Fra en bibel der var smuglet ind i lejren læste de en morgen:
sig tak under alle forhold.
Corrie mente det betød, at de skulle sige tak for alle lopperne.
    Det ville Betsie ikke, men Corrie overtalte hende til det alligevel.

En tid lang undrede de sig over, at de havde fred til at holde andagter i barakken;
    det var yderst sjældent der kom vagter ind i barakken.

Senere fandt de ud af, at det var på grund af lopperne.
    Der var simpelthen så mange lopper i barakken, at ingen af vagterne eller soldaterne vovede sig derind.

Lopperne havde været en Guds velsignelse for dem og derfor værd at takke for.

Så længe du trækker vejret, så kan du være taknemmelig til Gud.
    Jesus døde på korset, så du kan frelses. Bare det er tak værd.

Pause … når Paulus bad os om altid at takke Gud, så er det jo fantastisk,
    for den øvelse vil med sikkerhed gøre os gladere.

Paulus siger til dig: vær altid glad og så giver han dig i den næste sætning opskriften på hvordan.
Midlet er at takke Gud.
Fantastisk vidunderligt budskab fra Paulus til os.

Måltidsofferet

De gamle israelitter lå inde med den samme visdom.

Deres tjeneste i tabernaklet var jo fyldt med blandt andet ofringer til Gud.

Vi husker jo nok bedst synd offeret, som skulle skaffe dem tilgivelse fra synd og dermed fred med Gud.

Vi husker sikkert også, det daglige brændoffer, der symboliserede aflæggelse af synd
    og overgivelse af sit liv til Gud.

Man ofrede så at sige sig selv og sin familie til Gud.

    Man indviede sig selv til Gud.

Måltidsofferet var lidt anderledes, her var taksigelse en af de centrale ting.
    Ved måltidsofferet fik den der ofrede det meste af dyret med hjem igen,
    så der kunne være taknemmeligheds fest i familiens skød.

Hvilket fantastisk symbol.
    Når vi takker Gud får vi noget med hjem.
    Det at takke for noget, baner vejen for at du får endnu mere.

Så selv i den gamle tid før Kristus var der altså stor fokus på taknemmelighed i folkets tilbedelse af Gud.

Gud havde også dengang ordineret taknemmelighed for sit folk.
    Vores Gud og skaber ved jo selvfølgelig, at det er godt for os mennesker at være taknemmelige.

Ef 5, 18 – 20

Paulus skrev da også til Efeserne: Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.

Her siger Paulus, at når vi tilbeder Gud med sang og taksigelse, så hænger det sammen med at være fyldt med Ånden.
    Guds Ånd.

Husker du, at jeg nævnte tidligere, at taknemmelighed gør os mere åndelige og mere lykkelige.

Se det for dig, hvad er mest naturligt for en dødsdømt synder, der har modtaget frelsens fred i sit hjerte; i form af Guds Ånd i sit indre?
Selvfølgelig synger et sådant menneske i tak til sin frelser.

Her kunne det måske være interessant at gøre sig den tanke, at selv den gudløse bliver lykkeligere af at være taknemmelig.

Gud lader det regne over både onde og gode.
    Guds naturlove virker for alle.

Appel

Lad os som afslutning dele lovprisningen af Gud fra
1 Krønikebog 16, 23 – 34.

Syng for Herren, hele jorden!
Forkynd hans frelse dag efter dag!

Fortæl om hans herlighed blandt folkene,
om hans undere blandt alle folkeslag.

For Herren er stor og højt lovprist,
han er frygtindgydende over alle guder.

For alle folkenes guder er intet værd,
men Herren skabte himlen.

Højhed og pragt er foran ham,
styrke og glæde på hans sted.

Vis Herren, I folkenes slægter,
vis Herren ære og hæder!

Vis Herrens navn ære,
træd frem for hans ansigt med gaver,
kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt,
skælv for ham, hele jorden!

Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.

Himlen skal glæde sig, jorden juble,
og de skal råbe det ud blandt folkene: Herren er konge!

Havet med alt, hvad det rummer, skal larme,
marken med alt, hvad den bærer, skal fryde sig,
skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for han kommer for at holde dom over jorden.

Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid. Amen.

Del siden