Guds hellighed er en velsignelse for menneskeheden af Allan Falk

Min oplevelse af det hellige.
Alle oplever, at noget er helliget til et specielt formål. I mange familier tager man kun det fine porcelæn frem i anledning af gæster. Da jeg var dreng, havde jeg tøj til hjemme brug, skolebrug og sabbatsbrug. Jeg husker også, at vi som børn gik med inde sko i skolen om vinteren. De våde støvler var ikke velkomne i klasseværelset.
Når jeg betragter alle disse oplevelser af, at noget var helliget på forskellig vis, så er det dog de områder der relatere til Gud, der har gjort størst indtryk på mig. Mine forældres aftenandagter, andagt ved solnedgang fredag og sabbatten, gav mig en positiv oplevelse af, at når tiden er helliget til at være sammen med Gud, så har man også muligheden for at mærke, at han virkelig er der. Hvem vil ikke gerne hellige noget tid til den man elsker.

Gud helliger det han kommer nær
Da Gud viste sig for Moses i den brændende busk, blev jorden rundt om busken helliget ved Guds nærvær. Gud sagde til Moses: Du må ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. 2 Mose 2, 5. Guds blotte tilstedeværelse helligede åbenbart stedet.
Paulus skrev til Romerne, at når de levede sammen med Gud, ville de få den frugt, at de helligedes, og til sidst evigt liv. Rom 6, 22. Når vi er sammen med Gud kan hans kærlighed berøre os og det vil uvægerligt forandre os, så vi ligner ham mere og mere. Når Gud ser sin søns lighed i os, så er hans største ønske for os lykkedes, vi er blevet helliget til ham. 1 Peter 1, 15, Rom 8, 29.

Hvad ligger der i ordet hellig?
Det danske ord hellig kommer fra det oldnordiske ord heilagr som bærer betydningen uskadet eller sund.
Det hebræiske ord for hellig qadosh bære betydningen adskilt fra hinanden eller at blive sat til side til et specielt formål.

Guds hellighed
Både det danske og det hebraiske ords betydninger af ordet hellig bære nogle interessante aspekter i forhold til Gud universets skaber.
Set ud fra et oldnordisk synspunkt er Gud altså fremdeles uskadet og sund. Det onde i universet har aldrig plettet hans renhed eller med Johannes ord: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. 1 Joh 1, 5.
Den hebraiske tanke om adskillelse mærker vi jo alle. Ingen af os kan se Gud. Mika sagde således om folkets selviske ledere: Så skriger de til Herren, men han svarer dem ikke. Da skjuler han sit ansigt for dem, fordi deres gerninger er onde. Mika 3, 4. Onde mennesker der vedholdende elsker og dyrker ondskaben afskærer åbenbart sig selv fra Gud. En angrende synder vil derimod altid blive hørt af Gud. 1 Joh 1, 9.
Selvom Gud høre os, så vil vi inderst inde gerne se den Gud vi elsker. Det ville Moses også, men Gud gav ham kun lov til at se ryggen. 2 Mose 33, 23. Det betyder ikke, at vi altid vil være adskilt fra Gud. Johannes skriver om livet for de frelste i det nye Jerusalem: og de skal se hans ansigt. Åb 22, 4.
På et område vil Gud dog for evigt være skilt ud eller helliget i forhold til os. Han vil være Gud og dermed skaberen og vi vil fortsat være hans skabninger. Han vil for altid være sat til side til tilbedelse.   

Hvis ikke Gud var hellig, havde vi kun os selv at stole på
Mange forkynder budskabet om Guds kærlighed, hvilket er godt og rigtigt, men færre fortæller om hans hellighed. Foran Guds trone bliver der dog sunget: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige og ikke kærlig, kærlig, kærlig er Gud. Åb 4, 8. Det er der en god grund til. Når man forkynder Guds kærlighed uden at gøre det i lyset af hans hellighed, kan man miste bevidstheden om syndens afskyelighed, som er det der skiller os fra Gud. For at en kærlig Gud kan frelse os, må Helligånden kunne overbevise os om, at vi har et problem, at vi er syndige og at det skiller os fra en hellig Gud. Der er nok en grund til, at han kaldes Helligånden og ikke Kærlighedsånden?
Vi bør være glade for, at Gud er hellig. Hvis han ikke var uskadet og sund. Hvis han ikke var retfærdig og altid havde ret. Hvis han ikke var anderledes end os, så han har al magt og aldrig har syndet. Ja så havde vi været bedre stillet uden ham. Så havde vi kun haft os selv at stole på.

At Gud er hellig betyder, at hans kærlighed er fuldkommen
Alligevel siger Paulus, at kærligheden er det vigtigste, og vi er da heller ikke i tvivl om, at vi elsker Gud fordi han elskede os først. Uden Guds uendelige kærlighed, så havde vi ikke en chance. 1 Kor 13, 1 Joh 4, 19.
Når Gud kan elske os syndere, der egentlig er egoistiske hele vejen igennem, så er det jo på grund af hans hellighed. Han er uskadet og sund; han står udelukkende i lyset, der er intet mørke i ham. Når Jesus i kærlighed bad for sine plageånder da de drev sømmen igennem hans hænder og fødder, så kunne han gøre det på grund af sin hellighed. Han var ikke besmittet af denne verden. Han kunne elske ubetinget.
Lad os tage imod Guds kærlighed, lad ham hellige os, så vi også kan lære at elske selv dem der ikke er elskelige. Da skal vi se hans ansigt engang. Halleluja. 

Af Allan Falk

Del siden