The Review and Herald, March 22, 1892

The times and the seasons God has put in His own power. And why has not God given us this knowledge? Because we would not make a right use of it if He did. A condition of things would result from this knowledge among our people that would greatly retard the work of God in preparing a people to stand in the great day that is to come. We are not to live upon time excitement. We are not to be engrossed with speculations in regard to the times and the seasons which God has not revealed. Jesus has told His disciples to “watch,” but not for a definite time. His followers are to be in the position of those who are listening for the orders of their Captain; they are to watch, wait, pray, and work, as they approach the time for the coming of the Lord; but no one will be able to predict just when that time will come; for “of that day and hour knoweth no man.” You will not be able to say that He will come in one, two, or five years, neither are you to put off His coming by stating that it may not be for ten or twenty years.
                                             By Ellen White

På dansk.

Tiden har Faderen fastsat af egen kraft. Hvorfor har Gud så ikke åbenbaret det for os? Fordi vi ikke ville gøre rigtig brug af denne kundskab, hvis han gjorde det. Det ville føre til forhold i menigheden som kunne forhindre Guds gerning med at berede et folk som kan bestå når den store dag kommer. Vi må ikke leve i en konstant spænding på grund af tidfastsættelsen. Det er ikke meningen at vi skal være optaget af spekulationer om tider og timer som Herren ikke har åbenbart. Jesus sagde at hans disciple skulle våge, men ikke på grund af en bestemt tid. Hans efterfølgere skal lytte efter ordre fra deres leder. De skal våge, vente, bede og virke når tiden for Herrens komme nærmer sig. Men ingen vil nøjagtigt kunne forudsige hvornår dette skal ske, for den dag eller time kender ingen. I vil ikke kunne sige om han kommer om et, to eller fem år. Men I må heller ikke skubbe hans komme ud på ubestemt tid, ved at sige, at det endnu kan vare ti, tyve år.

Del siden