1844 og den undersøgende dom

Det sande tabernakel og dets efterligning
For at forstå betydningen af 1844 og den undersøgende dom, må man tilbage til det Gamle Testamentes tempeltjeneste. Ved hjælp af tekster som for eksempel Hebræerbrevet 8, 2 så forstår vi, at der er et tabernakel eller et tempel i himlen, som Herren selv har rejst. Da Moses rejste tabernaklet i ørkenen, skulle det være en kopi af det i himlen.

Tjenesten
Når tabernaklet i ørkenen skulle ligne det i himlen, giver det også mening, at tjenesten i tabernaklet her på jorden skulle symbolisere den Kristus foretager for at frelse menneskeheden.
I tabernaklet havde man dagligt en cyklus af ofringer og ceremonier. Ligeledes havde man en årlig cyklus af festligheder. Påsken kom tidligt på året og forsoningsdagen og løvhyttefesten kom sidst på året. På forsoningsdagen gjorde man op og rensede hele lejren og tabernaklet. I løbet af året havde folkets synder hobet sig op i tabernaklet, for så endeligt at blive fjernet fuldstændigt fra folket ved forsoningsdagen.
Denne årlige cyklus der afsluttedes med en komplet renselse, symbolisere Jesu gerning for menneskeheden, der til sidst vil ende med, at de frelste kan tåle at se Kristi ansigt når han kommer. Når man ser på hele det jødiske folks religiøse år, får man altså et billede af Kristi gerning lige fra hans død på korset til den dag vi kommer til at se ham i skyerne ved hans andet komme.

Kristi gerning
Ritualerne der i Gammel Testamentlig tid foregik i forgården ved brændofferalteret symboliserede Kristi død på Golgatas kors. Den gerning Kristus ifølge Hebræerbrevet 4, 14 - 16 foretog i himlen efter sin himmelfart, havde sit modbillede i den tjeneste der foregik i det første rum i tabernaklet i Gammel Testamentlig tid. Det var en præstetjeneste, hvor Kristus stod til tjeneste for den søgende sjæl. Det kunne handle om både tilgivelse men også om hjælp til åndelig vækst.
Efterhånden som vi nærmer os Jesu genkomst, er det den gerning der svare til forsoningsdagen, der gør sig gældende. Det er den tjeneste, der vil rense Guds folk helt og gøre dem klar til at modtages i Guds rige. Den gerning foregår i det inderste rum i tabernaklet kaldet det Allerhelligste.

Den undersøgende dom
Spørgsmålet er, hvornår begyndte Jesus den gerning, der svare til forsoningsdagen i tabernakeltjenesten? Den gerning, der ender med at fjerne den synd de frelste har begået helt. Ifølge billedet fra det Gamle Testamentes offer system, så bliver vor synd når vi bekender den lagt på Kristus som vor præst ved templet i himlen. Den synd bliver der i templet i himlen indtil den renses endeligt væk ved forsoningsdagen.
Studier i Daniels bog kapitel 8 og 9 fastlægger denne dato til år 1844.
Så fra år 1844 og fremefter har Jesus opholdt sig i det Allerhelligste i himlens tempel, hvor han er ved at gøre klar til at komme igen. Alle menneskers navne kommer op og de som har en levende forbindelse med Kristus frelses. De er tilgivet deres sag er gjort op.
Hvorfor nu alt det menageri? Jesus kender da sine. Han ved da hvem som han skal hente hjem til himlen. Ja det gør han, men Gud er under anklage fra Satan. Gud er nød til at vise, at han er fuldstændig retfærdig, når han frelser et menneske. Alle de væsener, der er i universet må have en mulighed for at se, at den der frelses, virkelig er et Guds barn.

Hvad betyder det for dig
Når Jesus er ved at gøre de sidste forberedelser før sin tilbagekomst og det inkludere, at han må kunne vise for hele universet, at han er både nådig men også retfærdig, når han tager dig med, så må det mane dig til selvransagelse og megen bøn. (3 Mosebog 16)

Del siden