Dette er den bedste og klareste udlægning af de 7 basuner i Åbenbaringen jeg endnu har hørt ....

Del siden