Tilgivelse

Tekst: Sal 32, 1 – 2: Lykkelig den hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig.

Tilgivelse, hvorfor

Hvorfor i det hele taget tale om tilgivelse ….
    Vel tilgivelse er et tema igennem hele bibelen.

Derfor er tilgivelse også centralt for kristen etik, forkyndelse og skriveri ….
I kristendommen betragtes det som en kristen pligt, at tilgive betingelsesløst.

Desmond Tutu sagde rigtigt nok: ”Uden tilgivelse er der ingen fremtid ……”

Det er lidt af en voldsom påstand, der har virkning på to måder:
For det første, hvis du ikke tilgiver har du ingen fremtid ….
For det andet, hvis du ikke tager imod tilgivelse, har du heller ingen fremtid ….

Og dog stemmer det overens med nutidig psykologi, som fortæller os, at vi er nødt til at tilgive, ellers ødelægger vi vor egen mentale helse.

Det stemmer også med psykiater Karl Menningers ord om, at hvis han kunne overbevise sine patienter om, at deres synder var tilgivet, så ville 75% af hans indlagte psykiatriske patienter kunne forlade hospitalet dagen efter.

75% af Karl Menningers psykiatriske patienter kunne altså få et normalt liv, hvis de bare forstod og accepterede, at Gud ved sin Søn Jesus Kristus virkelig tilgiver …

Rækkevidden og konsekvenserne af tilgivelse er altså næsten mere end vi kan fatte ….

Forstår vi egentlig dybden og alvoren i Jesu ord? Matt 6, 14:
For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.
Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Det, at give og modtage tilgivelse er altså livsvigtigt for dig og mig.
    ….. Og det gælder ikke kun det evige liv ….
    Det gælder også din trivsel her og nu i dette liv ….

Hvis vi ikke tilgiver

Da jeg begyndte at lede lidt efter konsekvenserne ved ikke at tilgive, blev jeg meget overrasket.

Nu er jeg jo ikke hverken læge eller psykiater, men dette er hvad jeg fandt.

Du og jeg fyldes med vrede og bitterhed hvis vi ikke tilgiver….

Om vrede og bitterhed sagde Nelson Mandela: ”
Vrede og bitterhed er som at drikke gift
    og så håbe det vil dræbe dine fjender.”

Hvad din helse angår fandt jeg følgende …..
    Når vi ikke tilgiver ….

1) Forstyrrer det vores hormonbalance
    og kan give os depression.

2) Vi kan få ubalance i blodsukkeret.

3) Vare situationen ved bliver vore knogler skør.

4) Immunforsvaret undertrykkes og vi får kronisk inflammation.

5) Vi kan få lavt stofskifte …..

6) Vi kan løbe ind i en masse problemer så som, højt blodtryk, hjerteanfald, migræne, Alzheimers og kræft
    …. ja der syntes ikke at være en ende på listen.

7) Lige her og nu er det værste måske, at man ikke tænker klart,
    man er i en flygt eller kæmp mode ….
    Der kommer simpelthen ikke blod nok til frontallappen.

…. altså er det farligt ikke at tilgive.

Men det at mangle tilgivelse
    …. det at bære på skyld er heller ikke godt.

Der fortælles en historie om Leonardo da Vinci.
Da han var ved at male billedet ”The Last Supper,”
    blev han meget vred på en anden mand.

Han mistede sit temperament og sagde nogle grimme ting til ham.
Det fik den konsekvens. at da han vendte tilbage til sit maleri
    og forsøgte at male Jesu ansigt, kunne han ikke koncentrere sig om det.

Til sidst lagde han sit værktøj fra sig, fandt manden igen
    og bad om undskyldning.
Først derefter lykkedes det for ham at male Jesu ansigt.

Du og jeg må både modtage og give tilgivelse, hvis vi vil leve fuldt ud.

Hvad er tilgivelse

Men hvad er tilgivelse? Ordet tilgive kommer fra middelalder engelsk og bære betydningen ”give til (én)”.

Det kan altså handle om, at der er en der giver noget til en anden.

Tilgivelse er: Når man sætter den skyldige fri fra skyld
    …. gør den skyldige skyldfri.

På græsk har ordet for tilgivelse en hel buket af betydninger; en af de mest brugte er, ”at efterlade noget.”

Når man tilgiver, efterlader man sin bitterhed og vrede;
    man lægger den bag sig.

Nelson Mandela sagde engang:
”Da jeg gik ud ad døren mod porten, der ville føre til min frihed,
    vidste jeg, at hvis jeg ikke efterlod min bitterhed og mit had,
    ville jeg stadig være i fængsel.”

Kong David sagde dette om Guds tilgivelse af os mennesker
Sal 103, 11 – 12: Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham;
så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.

Så langt som øst ligger fra vest; det er en interessant vending.

Der er et bestemt sted der er nord og et andet der er syd.
    Nordpolen og sydpolen.
    Men der er ikke noget bestemt punkt for øst og vest.

Det er lige meget hvor langt du går mod øst; du kommer aldrig dertil,
hvor vest begynder.

Øst og vest mødes aldrig, det kan de simpelthen ikke ….

Når Gud fjerne vore synder lige så langt væk, som der er fra øst til vest, så vil det sige, at han placere dem hvor ingen kan finde dem igen.
Ingen vil nogensinde kunne finde dem igen, aldrig ….

Kun en nådig Gud kan tilgive således, og du og jeg har brug for det.

Derefter har vi behov for at bringe tilgivelsen videre til andre
               …. vi må ved Guds hjælp tilgive vore omgivelser.

Uden at give og modtage tilgivelse kan ingen leve et fredfyldt liv.

Mark Twain sagde engang:
    
”Tilgivelse er den duft en viol giver den fod der knuste den …”
                                                               Mark Twain

Man kan også udtrykke det således:
    Tilgivelse er den nåde Kristus møder os med, når vi gør ham imod.
Når vi såre ham.

Hvordan beder man om tilgivelse

Vi er alle sammen fejlende mennesker, der fra tid til anden får
    brug for at bede om tilgivelse, men hvordan gør man det egentligt?

Det ved alle tænker du måske …. det kan selv børn finde ud af.

Det er rigtigt, at vi ofte beder vores børn om at sige undskyld,
    når de har generet nogen, men betyder det,
    at de til fulde forstår dybden af det at bede om tilgivelse?

Tager jeg meget fejl, hvis jeg sommetider oplever, at ordet
    ”undskyld” bliver brugt uden at der menes det store med det.

En undskyldning der ikke er oprigtigt ment, er jo ikke meget værd.

En ærligt ment undskyldning udspringer af oprigtig sorg hos den der har forsyndet sig.
Den der har såret et andet menneske eller Gud må være ked af
    sin egen handling eller ord, for at kunne bede om tilgivelse.  

David sagde om Gud; et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.
                                                                                                      Sal 51, 19.

Det næste skridt er bekendelsen, det at tage ansvaret for sin
     fejltagelse. Johannes skriver i sit 1 brev kapitel 1, 9:
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
Du og jeg må naturligvis sige klart til Jesus,
    at vi har syndet, hvordan kan vi ellers være indstillet på, at modtage tilgivelse?

Du må naturligvis sige klart til den du har såret, at du har gjort noget forkert imod dem, hvordan kan du ellers modtage deres kærlighed, når de tilgiver dig?

Pause …. når du er ked af en forkert handling,
    så vil du også gerne rette fejlen, hvis det er muligt.
    Det er Zakæus et godt eksempel på i det han sagde til Jesus:
»Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige,
og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham:
»I dag er der kommet frelse til dette hus, Luk 19, 8 – 9.

Hvis du er oprigtigt ked af en handling og du tilmed ved Guds
    hjælp har arbejdet på at rette det forkerte forhold,
    så er det en naturlig ting, at du ikke ønsker at gøre det igen.

Det er jo det Kristi nåde handler om, Jesus tilgiver os og han forvandler os …..

Jesus ønsker både retfærdiggørelse og helliggørelse for dig og mig
    Det er det Jesus taler om i saligprisningerne,
    når han beskriver din og min saliggørelse ….

Hvordan tilgiver man

Men mønten har også en anden side ….

Det kan være vanskeligt og udfordrende at skulle bede om tilgivelse, men det er sandelig også til tider svært at tilgive.

Det er ikke let, at fjerne de dårlige følelser imod dem der har såret os.

Men alvoren i det er, at en kristen altid vil tilgive sin modpart.

# Fadervor siger det så ganske klart:
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere
                                                          Matt 6, 12.

Når du beder Gud om tilgivelse, så ønsker du, at få dit forhold til Ham genoprettet
    …. måske du har det ligesom den fortabte søn, når du kommer til Gud.
Bare du kunne blive som en af Guds tjenere, så ville du være tilfreds.
Du forstår godt, at du ikke længere fortjener at være datter eller søn af Gud.

Men sådan gør Gud ikke, Han tager dig tilbage som sin datter, sin søn.

Når vi siger til Gud, at vi vil tilgive dem der såre os,
    ligesom han tilgiver os, hvad er det så vi siger …. ???

…. vi siger i realiteten, at vi vil slå en streg over fortiden,
    at vi vil elske vor modstander og at vi håber at se dem i himlen.

Sådan en handling kan ikke gøres uden Guds hjælp
    ….. der er flere trin her vi behøver hjælp til.

For at kunne tilgive, så må du anerkende, at du er blevet sårt.

Dernæst må du sætte dig i den andens sted
…. Jesus gjorde alt for at sætte sig i dit sted.

Det er blevet sagt: Der er ingen kærlighed uden tilgivelse,
og der er ingen tilgivelse uden kærlighed.

Eller med Jesu egne ord:
Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, …   Matt 5, 44

Det kan godt virke overvældende, men Jesus Kristus elsker dig
    og mig og alle omkring os, derfor vil han også gerne hjælpe os
    med at elske og tilgive alle, selv fore værste fjender ….

Når vi har tilgivet, så lad os sige det til vedkommende
    eller i det mindste en eller anden inden for rækkevidde.

Offentliggørelsen af din beslutning om at tilgive,
    gør det nemmere at holde fast ved det  ….

    Samtidigt kan det være et godt vidnesbyrd for andre ….

Tilgiv dem der ikke beder om det

Der er mange udfordringer omkring det at modtage eller give tilgivelse
    …. Hvad med dem der ikke beder om tilgivelse, kan eller skal vi tilgive dem?

Well Jesus vort eksempel gjorde det, da de hang ham på korset.

Lukas (23, 34) gengiver Jesu ord: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.

Stefanus bad omtrent den samme bøn;
    Herre, tilregn dem ikke denne synd! Apg 7, 60

Stefanus havde kun et ønske og det var at se sine mordere i himlen.
    Han elskede virkelig sine fjender ….

Jesu evangelie er ganske klart:
    Du skal elske din næste som dig selv Matt 22, 39.

Det kan jeg ikke, siger du måske ….
    nej det kan du ikke og dermed har du selv indrømmet,
    at du er en synder der behøver Guds tilgivelse og forvandling.

Du og jeg behøver Gud i vore liv …..

Når Stefanus ved Guds hjælp kunne elske sine fjender, så kan du og jeg også …..
    Jesus Kristus vil gøre det muligt …..

Sammen med Jesus, kan alle få en ny begyndelse…

En ny chance ….

Byrden kan fjernes fra din og min skulder ….

Nøglen der åbner døren så bitterheden kan slippes ud er i Jesu hånd…..

Hadets lænker vil Jesus så inderligt gerne fjerne fra os …

Vi må lade ham gøre det ….

Da jeg blev såret

Som I ved så har Anette og jeg boet i Uganda i nogle år.
    Der var det vores opgave at bygge skoler ….

For at kunne administrere projektet og fungere som familie, havde vi en Toyota Landcruiser.
En ganske god bil ….
    som også andre havde lyst til at få fat i  …
    så en aften da vi var på vej fra en Kinesisk restaurant til vort hotel, blev vi brutalt stoppet af 4 personer med russiske maskinpistoler.

Det, at se lige ind i løbet på en Kalasjnikov, et Russisk stormgevær, samtidig med at flere andre våben var rettet mod min familie, det var meget skræmmende ….

Jeg elskede min kone og mine børn og var villig til at gøre alt for at beskytte dem ….. men i et splitsekund blev jeg frarøvet enhver mulighed for at gøre noget som helst for dem.

Pludselig var vore liv i hænderne på hensynsløse grådige mennesker.
    At jeg ikke blev skudt og min familie smidt i en grøft vedsiden af mit lig, er et Guds mirakel …

Anette trak børnene ud af bilen i det den kørte afsted….
    hvorefter hun sank sammen midt på vejen.

Vi reddede os over vejen og hen i nærheden af nogle butikker …
    der stod vi så …. pigerne havde ikke engang sko på fødderne.

Min lillebror David og hans daværende kone Anette var også sammen med os ….

Turen til politistationen, rapportskrivningen og ankomsten til ADRA kontoret, alt sammen foregik i en form for tåge …

Den aften var vore hjerter chokerede, men samtidig taknemmelige til Gud; vi var alle i live.

Da vi dagen efter sad på den Danske Ambassade sammen med Kirsten, en dansk psykolog, som skulle hjælpe os, blev hun meget forundret.

Hun fandt, at både vi og børnene allerede var i gang med at heles.
    Ja, hun var ikke et øjeblik i tvivl om, at det skyldtes vores tro.
    Hun sagde lige ud, at hun var misundelig på det vi havde …

Og hun havde jo nok ret
…. Allerede den samme aften som røveriet,
    havde vi bedt Gud om at tilgive røverne og at Gud måtte bruge vore bibler og børnenes legetøj til Herrens velsignelse og ære.

Vi drømte ikke om, at det også kom til, at blive et vidnesbyrd overfor Kirsten.
    … jeg, Anette og børnene har aldrig været vrede eller bitre på disse røvere.
Vi har været ked af det på røvernes vegne
…. og vi er ikke i tvivl om, at den bedste løsning er at tilgive.

Rwanda

Men hvad så når det syntes utænkeligt at tilgive?

Alice og Emmanuel var klassekammerater og kendte derfor hinanden godt.

Under folkemordet i Rwanda mistede Alice over 25 af sine familie
    medlemmer.

Emmanuel slog hendes baby ihjel for øjnene af hende.
    Han kappede højre hånd af hende og gav hende en stor flænge i tindingen.

En af hans venner stak et spyd gennem hendes skylder og hun blev efterladt for at dø af forblødning
    …. sådan lå hun i bushen i tre dage inden hun blev fundet.

I dag er de venner …. de arbejder begge for en organisation,
    der bygger simple huse for mennesker i nød.

Han er viceformand og hun er sekretær.

Hvordan er sådant et venskab muligt?

Det er det fordi han faldt på knæ for hende og bad hende om tilgivelse.

Og fordi hun efter nogen tid valgte at tilgive ham.

Appel

Tilgivelse genskaber brudt tillid mellem mennesker.

Og endnu bedre det genskaber også forholdet mellem Gud og mennesker.

Når vi går til nadver,
    så er det netop sådanne mirakler det handler om.

Vinen symboliserer tilgivelsen, som Gud gerne vil give dig og mig.
Brødet symboliserer den kraft og styrke Gud gerne vil give dig,
    så du kan formå at tilgive dem der har såret dig.

Lad os alle tage imod Guds gaver til os i form af Jesus Kristus Guds egen søn.
Da vil vi i sandhed kunne forenes som Guds børn.

I Jesu Kristi kraft er alting muligt. Amen

Del siden