Jeg var en tur i Vaticanet denne sommer, og stoppede ved dette lille udsnit af et stort vægmaleri. Det bragte mine tanker til Daniels bog kapitel 8, hvor der tales om, at en magt vil tage fokus væk fra Jesu frelser gerning. Her syntes fokus at være lagt på Maria og ikke Jesus! Tankevækkende. Det bringer Daniel 8, 9-11 frem i ens erindring.

Del siden