De uforstandige jomfruer

Den klasse, der fremstilles af de uforstandige jomfruer er ikke hyklere. De har agtelse for sandheden, de har fremholdt den, de føler sig knyttet til dem, som tror på sandheden, men de har ikke overgivet sig selv til Helligåndens påvirkning. De er ikke faldet på Klippen, Jesus Kristus, og har ikke tilladt den at knuse deres gamle natur Denne klasse beskrives også som sæden, der faldt på stengrund. De tager villigt mod ordet, men de undlader at efterleve dets principper Dets indflydelse over dem varer kun kort. Ånden virker på menneskenes hjerter eftersom de selv ønsker og tillader det, og den søger at give dem et andet sind, men den klasse, som fremstilles ved de uforstandige jomfruer har været tilfreds med en overfladisk påvirkning. De kender ikke Gud. De har ikke studeret hans karakter de har ikke haft samfund med ham, derfor forstår de ikke, hvorledes de skal stole på ham, hvorledes de skal se på ham og leve. Deres gudsdyrkelse udarter sig til at blive en formsag. De kommer til dig, som var der opløb, og sætter sig lige over for dig for at høre dine ord. Men de gør ikke derefter; thi der er løgn i deres mund, og deres hjerte higer efter vinding." Apostlen Paulus henviser til, at dette vil blive et særligt karaktertræk hos dem, der lever lige før Kristi andet komme. Han siger: "Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider Thi menneskene vil blive egenkærlige, ..... Lystens venner snarere end Guds venner; de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft."

Det er den klasse, der i farens stund råber: "Fred og ingen fare." De beroliger sig med, at alt er tryghed, og drømmer ikke om nogen fare.  {Kristi Lignelser s. 438}

Del siden